5 سوال الگوهای رفتاری DISC

پاسخ 5 سوال در باره شناخت الگوهای رفتاری دیسک  

زندگی شما میتواند با دیگران متفاوت باشد اگر با آموزش DISC آشنا شوید
با آگاهی از الگوهای رفتاری مدلDISC میتوانید شناخت بهتری از رفتارهای درونی خودتان و رفتارهای بیرونی افراد دیگر داشته باشید و در ارتباط با اعضا خانواده ، کسب وکار درجامعه و محیط کاری خود بهترین عملکرد را بوجود آورید.
در این مقاله مهندس محمدرضا مداح الحسینی و خانم مهدیه مداح الحسینی مدرسین الگوهای رفتاری دیسک در پاسخ به این 5 سوال اساسی به شما کمک میکنند تا شناخت بهتری از مبحث DISC پیدا کنید.

1_معنا و مفهوم DISC چیست ؟

در سال 1928 دکتر ویلیام مولتون مارستون تحلیل رفتارهای کلیه انسانها را در کتابthe Emotions of Normal People بیان کرد و در آن افراد به چهار الگوی رفتاری شاخص ِD . I . S .C تقسیم بندی شدند.
D : dominance گروه تسلط گراها
I : influence گروه تاثیرگذارها
S : Steadiness گروه با ثبات‌ها
C : Conscientious گروه وظیفه شناس‌ها
یکی از تاثیرگذارترین مدلهایی میباشد که در اکثر کشورهای توسعه یافته جهت رفتار پرسنل استخدامی شرکتهای بزرگ دنیا و همینطور الگوی رفتاری دانش آموزان، جهت انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان و شناخت رفتار اعضاي خانواده برای روابطی موفق از آن استفاده میکنند.

DISC

2- افراد برون گرا و درون گرا هم در این مدل دیسک هستند ؟ 

در این مدل نیمه بالایی دایره که گروه D و I ها افراد برون گرا هستند و این افراد معمولا پرتحرک ، سریع ، جسور ، فعال و اجتماعی میباشند و در هرشرایطی محیط را تحت تاثیر خودشان قرار میدهند.
و نیمه پایینی دایره گروه S و C هستند که افرادی درونگرا میباشند و شاخص این افراد آرام بودن ، محتاط ، میانه‌رو و مراقب بودن هست و در هر شرایطی این افراد تحت تاثیر محیط قرار میگیرند تا محیط را تحت تاثیر خودشان قرار دهند.

3- آیا افراد احساسی و منطقی هم در این مدل جایی دارند ؟ 

در این مدل نیمه سمت راست دایره گروهI و S را به افراد احساسی یا مردم محور تقسیم بندی میکنند و افرادی مردم دار،اجتماعی و صمیمی هستند و افراد این گروه از ارتباط داشتن با دیگران لذت میبرند و دوست دارند به افراد جامعه خدمات رسانی کنند. و در نیمه سمت چپ دایره که گروههایD وC هستند افرادی منطقی یا وظیفه محور که این افراد سخت کوش، پرسشگر و نتیجه گرا میباشند و این افراد از کار بر روی پروژه های کاری و برنامه های خودشان لذت میبرند.

4- افراد جامعه در مدل دیسک به چند زیر مجموعه تقسیم میشوند؟

چهار شاخص الگوی رفتاری مدل دیسک در همه متفاوت میباشد و افراد میتواند از یک و یا دو الگوی ترکیبی داشته باشند. که در مجموع 15 الگوی رفتاری را تشکیل میدهند و هیچ الگویی برتری نسبت به دیگری ندارد و همه مکمل همدیگرند و ساختار جامعه بایستی از همه الگوهای رفتاری باشد.

5- چرا اینقدر آموزش دیسک لازم میباشد و اهمیت در زندگیمان دارد؟

دلیل پیشرفت اکثر جوامع بشری در شناخت از الگوهای رفتاری درونی افراد و شخصیت آنها میباشد که با اطلاع از این موضوع و تستهایی که در زمان تحصیل از دانش آموزان گرفته میشود رفتار درونی آنها را شناسایی میکنند. و جامعه هدفمند بدون هدررفتن انرژیهای افراد پیشرفت میکند و خلاف آن افرادی که پس از کلی تحصیل و صرف انرژی و هزینه های مالی سنگین خود شخص و دولت تازه در میانه کار متوجه میشوند که این رشته و یا شغل مناسب روحیات او نبوده و کارش جذبش نمیکند.
یا در مورد خانواده ها کلی تضاد با همدیگر دارند و دلیلش را نمیدانند که هر کس رفتار خاص خودش را دارد و بعضی افراد فکر میکنند دیگران بایستی مطابق خودشان رفتار کنند و چون این اتفاق هیچ وقت نمی افتد به اختلاف و کشمکش منجر میشود و ناراضی بودن طرفین از همدیگر و درک نکردن رفتارهم باعث شده که در ابتدای ازدواجشان از هم جدا شوند. و این باعث نابسامانیهای اجتماعی و هدر رفتن کلیه منابع و زحمتهای خانواده‌ها‌ میشود. بخش عمده این مسائل دلیلش اطلاع نداشتن از شناخت الگوهای رفتاری همدیگر میباشد.
بامید روزی که جامعه‌ایی پویا ،آگاه و کارآمد در این زمینه داشته باشیم.‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *