‎به برگه تمرین خوش آمدید

نگاهی به دوره آنلاین
الگوهای رفتاری DISC
مدرس دوره: خانم مداح الحسینی
مخاطب: کلیه افرادی که با کسب و کار و ارتباطات اجتماعی نیاز دارند.
زمان دوره: 4 جلسه 2 ساعته روزهای دوشنبه
Add any text here...
Add any text here...