برنامه اول ویدویی

اجرازنده تلویزیونی برنامه های گنج هستی
حال تجسم باید به چه گونه باشد یا ما در مورد تجسم چه می‌اندیشیم، تجسم یک راهکار بین دنیای مادی و معنوی است مگر نه اینکه خداوند ما را به آن‌گونه خلق کرده است که در دنیای مادی زندگی کنیم و با آن دنیای معنوی خود را نیز بسازیم پس وقتی مادیات و معنویات باهم همراه و یکسو هستند و مانند دو خط موازی همیشه همراه انسان است و این دو خط مانند ریل‌های قطار مسیر را برای انسان همواره می‌سازند همان‌طور که قطار بدون ریل و یا یکی از خط‌ها ریل نمی‌تواند حرکت کند پیشرفت انسان هم بدون این دو خط موازی غیرممکن خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.